Skupinske prijave

Obrazec za skupinsko prijavo – SKUPINSKA PRIJAVA

SPLOŠNI POGOJI:

Kot prijavitelj naše kolesarske skupine, z oddajo izpolnjene skupinske prijave na info@argonavtskimaraton.si in plačilom potrjujem, da so podatki, ki smo jih vpisali v prijavnico, resnični. Izjavljamo, da smo vsi prijavljeni udeleženci, ki smo navedeni na seznamu zdravi, vsestransko pripravljeni za kolesarski maraton in zdravniško pregledani. Upoštevali bomo vsa navodila organizatorja in se udeležili rekreativnega maratona na lastno odgovornost. Zoper organizatorja ne bom vložili nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpeli v zvezi z udeležbo na tej prireditvi.

Seznanjeni smo in soglašamo, da se celotna prireditev snema ter, da se vsi podatki iz te prijavnice uporabljajo za potrebe organizatorja, namene neposrednega trženja in so lahko objavljeni v sredstvih javnega obveščanja.

Naše fotografije, filmski in audio/video posnetki, intervjuji ipd., kar je v zvezi s prireditvijo Argonavtski maraton, se lahko uporabijo za kakršnekoli namene, ne da bi za to zahteval kakršnokoli povračilo. Osebne podatke lahko organizator obdeluje in uporablja za namene neposrednega trženja do pisnega preklica privolitve. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Pripadajo mi vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov.