Varnostni napotki

KAKO SE LOTITI MARATONA IN NEKAJ VARNOSTNI NAPOTKOV

ARGONAVTSKI MARATON je v prvi vrsti REKREATIVNA KOLESARSKA PRIREDITEV, zato sodelujoče pozivamo, da jo kot tako tudi vzamejo in se temu primerno podajo na samo prireditev.

Poznavanje osnovnih kolesarskih pravil vam bo še kako koristilo na vseh maratonskih prireditvah. Prireditve katerih se udeleži nekaj sto do več tisoč udeležencev, zahtevajo poleg fizične pripravljenosti tudi psihično pripravo, predvsem pa strpnost. Zelo je pomembna uvidevnost do vseh sodelujočih in opozarjanje na morebitne ovire/spremembe na cestišču in ob njem, ki bi lahko zmotile varen potek vožnje. Pri vožnji v veliki skupini ne gre vedno vse po naših željah in je zato zelo pomembno, da ohranimo mirnost in trezno glavo.

Pomembno je, da na samo prizorišče pridemo dovolj zgodaj in tako opravimo pravočasno vse prijavne formalnosti, kakor tudi samo pripravo za vožnjo. Tako se bomo izognili nepotrebnemu hitenju in morebitni pozabi priprave vseh »pripomočkov« za samo vožnjo. Sicer se nam lahko zgodi, da v naglici pozabimo na veliko pomembnih stvari.

Preden si pripnete štartno številko, vas prosimo, da na hrbtni strani izpolnite obrazec z vašimi osebnimi podatki. Podatki, ki jih boste vpisali, bodo v primeru nezgode bistveno pomagali zdravstveni službi na maratonu.

Za množične kolesarske prireditve je zelo pomembno, da imate ves čas pregled nad dogajanjem nekaj deset metrov pred vami pa tudi okoli vas. Pomembno je, da se za prostor v množici ne prerivate brez potrebe. Proga je dolga in boste imeli vsekakor dovolj časa in prostora, da prehitite nekoga, ki vas morda ovira.

Ko omenjamo vožnjo v zavetrju, govorimo o razdalji zadnjega kolesa kolesarja pred nami in našim sprednjim kolesom, ki naj bi bila od 40-50 cm in tudi manj. Za množične prireditve pa nekako velja, da jo lahko bistveno povečate, ko je množica še skupaj, saj v tem primeru zavetrje ne bo bistveno slabše in se boste lažje osredotočili na samo dogajanje pred seboj.

Na sami prireditvi imamo vzdolž trase tudi okrepčevalne postaje, namenjene osvežitvi. Če vozite v skupini, je potrebno postanek kolesarjem za vami naznaniti, posebno, če se skupina za vami ne namerava ustaviti. Najbolje je, da skupino spustite naprej, počakate prazen prostor in šele nato zapeljete proti okrepčevalni postaji.

Pozivamo vas tudi, da upoštevate , da se prireditev odvija skladno z CPP. Je že res, da organizator poskrbi za spremljevalna vozila. Le ta pa so namenjena predvsem opozarjanju drugih udeležencev v prometu na prihajajočo kolono kolesarjev.

Organizator bo poskrbel za usmerjanje udeležencev prireditve in sicer z določenim številom rediteljev in spremljevalcev na trasi, startu in cilju. Varen potek prireditve na prireditveni progi bo omogočen tako, da bo kolono kolesarjev spremljalo določeno število motoristov, opremljenih s telovniki, da bo kolesarski maraton izveden ob normalnem prometu ter da bodo udeleženci prireditve in spremljevalci vozili v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Za varnost udeležencev bo poskrbljeno tako, da bo prisotna nujna medicinsko pomoč z voznikom reševalcem, zdravnikom, zdravstvenim tehnikom ter reševalnim vozilom, ki mora voziti za skupino kolesarjev, ter dodatnim reševalnim vozilom z zdravstvenim tehnikom in voznikom reševalcem na štartno ciljnem prostoru, kakor tudi z požarno varnostjo s skupino gasilcev na štartno-ciljnem prostoru.

Udeleženci prireditve ne vozite po nasprotnem smernem vozišču oziroma, uporabljajte le desno smerno vozišče.

Na čelu udeležencev maratona se bo pomikalo osebno vozilo organizatorja z napisom »KOLESARSKI MARATON« in opremljeno z dvema rumenima utripajočima lučema. Prav tako se bo na začelju kolone pomikalo vozilo organizatorja z ustreznimi napisi in opremljeno z dvema rumenima utripajočima lučema. Za zadnjim vozilom se bo pomikalo reševalno vozilo in na koncu še vozilo za pomoč udeležencem (»metla«).

Kot organizator bomo poskrbeli tudi za neoviran dostop za intervencijska vozila na prireditveni prostor in potrebno število parkirnih mest za ta vozila.

Za varnost, usmerjanje udeležencev maratona in gledalcev bo skrbelo določeno število rediteljev na celotni trasi. Reditelji so člani PGD, so uniformirani in opremljeni z odsevnimi brezrokavniki.

 

VLOGA SPREMLJEVALNIH VOZIL PRI ZAVAROVANJU KOLESARSKE PRIREDITVE

V zadnjih letih se število športnih prireditev na naših cestah povečuje. Pri organizaciji in pri sami izvedbi se pojavlja vprašanje, kako prireditev na ustrezen način zavarovati/varovati, da bo zagotovljena varnost udeležencev prireditve, gledalcev in tudi drugih udeležencev v prometu.

Poglavitno vlogo pri tem ima organizator prireditve, vendar določenih varnostnih opravil ne more zagotoviti sam, ker jih v skladu s predpisi lahko izvaja samo policija – predvsem naloge za zagotavljanje varnosti cestnega prometa.

Na rekreativni kolesarski prireditvi ARGONAVTSKI MARATON spremljajo kolono MOTORISTI – REDITELJI. Njihova naloga je predvsem opozarjanje udeležencev prometa na oviro, ki jo predstavlja skupina kolesarjev. Potrebno je opozoriti, da v tem primeru NE GRE ZA ZAPORO PROMETA, reditelji ne ustavljajo nasproti vozečih vozil, udeleženci pa morajo upoštevati CPP (stran in smer vožnje, vožnja v koloni, in ne v paru ali v gruči vzporedno, upoštevanje pravil o prednosti …). V zavarovanju sodeluje več motoristov – rediteljev, ki se pomikajo pred kolono kolesarjev in opozarjajo na prihajajočo oviro, kolesarji pa so dolžni skrbeti za lastno varnost predvsem pa naj ne pričakujejo, da imajo prosto in neovirano pot.

Če se zbere nekaj sto ali celo več kolesarjev, je razumljivo, da so različno kondicijsko pripravljeni. Tako se karavana razpotegne in je časovna razlika med prvimi in zadnjimi lahko tudi uro ali več. V takem primeru je potrebno upoštevati, da posamezniki ne bodo imeli ves čas na trasi spremljevalcev motoristov. Kolesarji morajo seveda vseeno skrbeti za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.