Splošni pogoji

Z oddajo izpolnjene prijave in plačilom potrjujem, da so podatki, ki sem jih vpisal(a) v prijavnico, resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za kolesarski maraton in zdravniško pregledan(a). Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja in se udeležil(a) rekreativnega maratona na lastno odgovornost. Zoper organizatorja ne bom vložil(a) nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi.

Seznanjen(a) sem in soglašam, da se celotna prireditev snema ter, da se vsi podatki iz te prijavnice uporabljajo za potrebe organizatorja, namene neposrednega trženja in so lahko objavljeni v sredstvih javnega obveščanja.

Moje fotografije, filmski in audio/video posnetki, intervjuji ipd., kar je v zvezi s prireditvijo Argonavtski maraton, se lahko uporabijo za kakršnekoli namene, ne da bi za to zahteval kakršnokoli povračilo. Osebne podatke lahko organizator obdeluje in uporablja za namene neposrednega trženja do pisnega preklica privolitve. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Pripadajo mi vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov.