INTERAKTIVNA KOLESARSKA IGRA SIMATHLON!

V sodelovanju s podjetjem Simmedia d.o.o. vam na Argonavtskem maratonu omogočamo testiranje interaktivne kolesarske igre SIMATHLON.
Interaktivna kolesarska igra Simathlon je sodobna multimedijska rešitev, temelječa na »exergaming« konceptu  (vadba in igra). Z vašo aktivnostjo in kolesarjenjem po izdelanih virtualnih pokrajinah lahko nadzorujete potek same igre in kolesarjev v njej. Interaktivna kolesarska igra Simathlon v kombinaciji z nekatero že obstoječo športno opremo skrbi za zdravje in dobro počutje uporabnikov ob tem pa skrbi tudi za motivacijo, druženje in zabavo uporabnikov. Nezanemarljiva je tudi tekmovalna komponenta, saj na dogodku izvedemo tekmo med dvema kolesarjema.